Friday, April 1, 2016

Hari hari stotram in Tamil as well as Malayalam

Hari hari stotram  in Tamil as well as  Malayalam

TRanscription done by my friend
Ananthanarayanan  Vaidyanathan.


ஓட  கடலில்  உதித்தீர் ஹரி ஹரி
ഓട കടലില്‍ ഉടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
உலகதுக்கொருவனாய்  நின்றீர் ஹரி ஹரி
ഉലകത്തുക്ക് ഒരുവനായ്‌ നിന്രീര്‍ ഹരി ഹരി

பச்சை நிற  ஆலிலை மேல் படுத்தீர் ஹரி ஹரி
പച്ചയ് നിറ ആലിലൈ മേല്‍  പടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

இச்சித   ரூபம் எடுத்தீர் ஹரி ஹரி
ഇച്ചിത രൂപം എടുത്തീര്‍  ഹരി ഹരി
பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டிருந்தீர் ஹரி ஹரி
പാല്ക്കടലില്‍ പള്ളി കൊണ്ടിരുന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பங்கஜ  லக்ஷ்மியின்  நாதா ஹரி ஹரி
പങ്കജ ലക്ഷ്മിയിന്‍ നാഥാ ഹരി ഹരി

பூதேவி பாரம் பொறுக்காமலே ஹரி ஹரி
ഭൂദേവി ഭാരം പൊറുക്കാമലെ ഹരി ഹരി

ப்ரம்மாவுடனே வந்து சொன்னாள்  ஹரி ஹரி
ബ്രഹ്മാവുടനെ വന്ത് ചൊന്നാള്‍ ഹരി ഹരി

தேவர்களும்  ரிஷிகளும்  கூடி  ஹரி ஹரி
ദേവര്‍കളും ഋഷികളും കൂടി  ഹരി ഹരി

க்ஷீராப்திக்கரை தன்னில் வந்தாள்  ஹரி ஹரி
ക്ഷീരാബ്ധിക്കരയ് തന്നില്‍ വന്താള്‍ ഹരി ഹരി

ஜகன்னாத  உன்னை  துதித்தாள் ஹரி ஹரி
ജഗന്നാഥ ഉന്നൈ സ്തുതിത്താള്‍
சரணாம்புஜங்களில் பணிந்தாள் ஹரி ஹரி
ചരണാംബുജന്കളില്‍  പണിന്താള്‍ ഹരി ഹരി

தேவர்களுக்கு  அபயம் அளித்தீர்  ஹரி ஹரி
ദേവര്‍ക്ക് അഭയം  അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சேஷனையும் அண்ணாவாய் கொண்டீர் ஹரி ஹரி
ശേഷനയും  അണ്ണാവായ് കൊണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

ஸ்ரீ கிருஷன்  பலராமராய் உதித்தீர்  ஹரி ஹரி
ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ബലരാമനായ് ഉദിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

கிருபையுடன் ரக்ஷிக்க வேண்டி ஹரி ஹரி
കൃപയുടന്‍ രക്ഷിക്ക വേണ്ടി  ഹരി ഹരി

தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வந்தீர் ஹரி ஹரி
ദേവകിയിന്‍ ഗര്‍ഭത്തില്‍  വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சந்த்ரோதயம் போல்  வந்தீர்  ஹரி ஹரி
ചന്ദ്രോദയം പോല്‍ വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

தேவாதி  தேவரென்று  கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
ദേവാദി ദേവരെന്രു കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
தேவகியும் மகிழ்ந்து துதித்தாள் ஹரி ஹரி
ദേവകിയും  മകിഴ്ന്തു സ്തുതിത്താള്‍ ഹരി ഹരി

வசுதேவர்  கைவிலங்கெல்லாம் மறைய ஹரி ஹரி
വസുദേവര്‍ കൈവിലങ്കെല്ലാം മറയ ഹരി ഹരി

மைந்தரை தோளில் எடுத்தே  ஹரி ஹரி
മൈന്തരൈ തോളില്‍ എടുത്തേ ഹരി ഹരി

வழி விட யமுனையும் வந்தாள் ஹரி ஹரி
വഴി വിട യമുനയും വന്താള്‍ ഹരി ഹരി
கோகுலம் தன்னில்  வந்தீர் ஹரி ஹரி
ഗോകുലം തന്നില്‍ വന്തീര്‍  ഹരി ഹരി

கோபியசோதய் கிரகம் புகுந்தீர் ஹரி ஹரி
ഗോപി യശോദയ് ഗൃഹം വന്തീര്‍  ഹരി ഹരി
மங்கை யசோதையுடன் விட்டார் ஹரி ஹரி
മന്കൈ യശോടയുടന്‍  വിട്ടാര്‍ ഹരി ഹരി

மா பாவி கம்சன்  இதை கேட்டான் ஹரி ஹரி
മാ പാവി കംസന്‍ ഇതി കെട്ടാന്‍ ഹരി ഹരി

வாள் உருவிக்கொண்டு வந்தான்  ஹரி ஹரி
വാള്‍ ഉരുവിക്കൊണ്ട്  വന്താന്‍ ഹരി ഹരി

தேவகியும்  அணைத்திருந்த சிசுவை  ஹரி ஹரி
ദേവകിയും  അണയ്ത്തിരുന്ത  ശിശുവയ് ഹരി ഹരി

திடுக்கிட நடுக்கவே பிடுங்கி ஹரி ஹரி
തിടുക്കിട നടുക്കവേ പിടുങ്കി  ഹരി ഹരി

கடும் கோபத்துடன் கம்சன் ஹரி ஹரி
കടും കൊപത്തുടന്‍ കംസന്‍ ഹരി ഹരി
பாறை தன்னில்  விழாமல் மாயை  ஹரி ஹரி
പാറയ് തന്നില്‍ വിഴാമല്‍ മായൈ ഹരി ഹരി

பாய்ந்தெழுந்து  அந்தரத்தில் போனாள் ஹரி ஹரி
പായ്ന്തെഴുന്തു അന്തരത്ത്തില്‍ പോനാള്‍ ഹരി ഹരി

உன்னை கொல்ல வந்த  மாயன் ஹரி ஹரி
ഉന്നയ് കൊല്ല വന്ത മായന്‍ ഹരി ഹരി

ஒளிந்து  விளையாடுகிறான் என்றாள் ஹரி ஹரி
ഒളിന്തു വിളയാടുകിറാന്‍ എന്രാള്‍ ഹരി ഹരി

என்னை கொல்ல உனக்கு எளிதோ  ஹரி ஹரி
എന്നയ് കൊല്ല ഉനക്ക് എളിതോ ഹരി ഹരി
ஈஸ்வரியாள் மாயை சொல்லி  இகழ்ந்தாள் ஹரி ஹரி
ഈശ്വരിയാള്‍ മായൈ ചൊല്ലി  ഇകഴ്ന്താള്‍ ഹരി ഹരി

அந்தரத்தில் மறைந்தாள் ஹரி ஹரி
അന്തരത്തില്‍ മറൈന്‍താള്‍ ഹരി ഹരി
மதி மயங்கி கம்சன் மனை சென்றான் ஹரி ஹரி
മതി മയങ്കി  കംസന്‍ മനയ് ചെന്രാന്‍ ഹരി ഹരി

கோகுலம் தன்னிலே  யசோதை  ஹரி ஹரி
ഗോകുലം തന്നിലേ യശോദയ് ഹരി ഹരി

குழந்தையை  கண்  விழித்து  பார்த்தாள் ஹரி ஹரி
കുഴന്തയൈ കണ്‍ വിഴിത്തു പാര്‍ത്താള്‍ ഹരി ഹരി

பச்சை முகில் மேனியனை  கண்டே  ஹரி ஹரி
പച്ചയ് മുകില്‍ മേനിയനയ്  കണ്ടേ ഹരി ഹരി
பரவசமாய்  எடுத்து அணைத்து கொண்டாள் ஹரி ஹரி
പരവശമായ് എടുത്തു  അണയ്ത്തു കൊണ്ടാള്‍ ഹരി ഹരി

நந்த கோபர் மகிழ்ந்து கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
നന്ദഗോപര്‍ മകിഴ്ന്തു കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
நன்மையுடன் நீராடி வந்தார் ஹரி ஹரி
നന്മയുടന്‍  നീരാടി വന്താര്‍ ഹരി ഹരി
புத்திரனை  எடுத்து அணைத்துக்கொண்டே ஹரி ஹரி
പുത്തിരനയ് എടുത്തു അണയ്ത്തുക്കൊണ്ടേ ഹരി ഹരി
பொன்னுரைத்து நாவில்  ஊட்டி  ஹரி ஹரி
പോന്നുരൈത്തു നാവി ഊട്ടി  ഹരി ഹരി
திருமஞ்சனமாட்டி சிறப்பாய் ஹரி ஹரி
തിരുമന്ജനമാട്ടി ചിറപ്പായ്ഹരി ഹരി
திரு முலை பாலமுது  தந்தாள் ஹரி ஹரி
തിരു മുലൈ പാലമുത് തന്താള്‍ ഹരി ഹരി
கோபாலரும் கோபியரும் கூடி ஹரி ஹரி
ഗോപാലരും ഗോപിയരും കൂടി ഹരി ഹരി

குழந்தையை  கண்டு மனம் மகிழ்ந்தார்  ஹரி ஹரி
കുഴന്തയൈ കണ്ടു മനം മകിഴ്ന്താര്‍ ഹരി ഹരി

கீர்த்தியுள்ள  நாமத்தை இட்டாள் ஹரி ஹரி
കീര്ത്തിയുള്ള നാമത്തയ് ഇട്ടാള്‍ ഹരി ഹരി

கர்க்காசாரி வந்து போனார் ஹரி ஹரி
ഗര്ഗ്ഗാചാര്യര്‍ വന്ത് പോനാര്‍ ഹരി ഹരി

அன்னை எனும் யசோதை மகிழ  ஹரி ஹரி
അന്നൈ എനും യശോദയ് മകിഴ ഹരി ഹരി

அன்புடனே கோகுலத்தில் வளர்ந்தீர்  ஹரி ஹரி
അന്പുടനെ ഗോകുലത്തില്‍ വളര്‍ന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பொல்லாத கம்சன் அனுப்ப  ஹரி ஹரி 
പൊല്ലാത കംസന്‍ അനുപ്പ ഹരി ഹരി

பூதனையும் கோகுலத்தில் வந்தாள் ஹரி ஹரி
പൂതനയും ഗോകുലത്തില്‍ വന്താള്‍ ഹരി ഹരി

பூதனை பேய்  முலையை உண்டீர்  ஹரி ஹரி
പൂതനൈ പേയ് മുലൈയൈ ഉണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

பாலுடன்  அவள் உயிரையும்  தின்றீர்  ஹரி ஹரி
പാലുടന്‍ അവള്‍ ഉയിരയും തിന്നീര്‍ ഹരി ഹരി.

சென்றவளுக்கு மோக்ஷம்  கொடுத்தீர் ஹரி ஹரி
ചെണ്ട്റവളുക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
திரும்பா  பதவி  அளித்தீர் ஹரி ஹரி
തിരുമ്പാ പദവി  അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சகடாசுரனை வதைத்தீர் ஹரி ஹரி
ശകടാസുരനയ്
വദൈത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சிதறி விழவே மடித்தீர்  ஹரி ஹரி
ചിതറി വിഴാവേ മടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

சுழற்காற்று அசுரனும் தோன்றி ஹரி ஹரி
ചുഴല്കാറ്റ് അസുരനും തോന്ട്രി ഹരി ഹരി

சிசுவை  எடுத்து சென்றான் ஹரி ஹரி
ശിശുവയ് എടുത്തു ചെന്‍ട്രാന്‍ ഹരി ഹരി
சிசுவே கனமாகவே கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
ശിശുവേ കനമാകവേ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
திருணாவர்த்தன் விழுந்து மடிந்தான் ஹரி ஹரி
തൃണാവര്‍ത്തന്‍ വിഴുന്ത് മടിന്താന്‍ ഹരി ഹരി
அன்னையுடன் இருக்கையிலே  ஹரி ஹரி
അന്നയുടന്‍ ഇരുക്കയിലെ ഹരി ഹരി

அம்புலியை  தா  என்று  அழுதீர்  ஹரி ஹரி
അമ്പിളിയയ്  താ എന്രു  അഴുതീര്‍ ഹരി ഹരി

அன்னை மயங்கி இருக்க கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
അന്നൈ മയങ്കി ഇറുക്ക കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
அம்புலியை கிட்ட அழைத்தீர்  ஹரி ஹரி
അമ്പിളിയയ് കിട്ട അഴൈത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

மனித  குழந்தை போல்  கிருஷணா ஹரி ஹரி
മനിത കുഴന്തൈ പോല്‍ കൃഷ്ണ ഹരി ഹരി

மண் தின்ரும்  பாவனையாய் நின்றீர்  ஹரி ஹரி
മണ്‍ തിന്നും ഭാവനയായ് നിന്‍ട്രീര്‍  ഹരി ഹരി

மைந்தன் என்ற பாவனையால் யசோதை ஹரி ஹரி
മൈന്തന്‍ എന്റ ഭാവനയാല്‍ യശോദയ് ഹരി ഹരി

மலர் கையை  ஓங்கி  வந்தாள் ஹரி ஹரி
മലര്‍ കൈയൈ ഓങ്കി വന്താള്‍ ഹരി ഹരി
பயந்தவன்  போல்  வாயை திறந்தீர்  ஹரி ஹரி
ഭയന്തവാന്‍ പോല്‍ വായൈ തിറന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பார் உலக ஜாலமெல்லாம்  பார்த்தாள் ஹரி ஹரி
പാര്‍ ഉലക ജാലമെല്ലാം പാര്‍ത്താള്‍ ഹരി ഹരി
பரவசமாய் திகைத்து அன்னை பார்க்க ஹரி ஹரி
പരവശമായ് തികൈത്ത് അന്നൈ പാര്ക്ക ഹരി ഹരി
 
பாலன் என்ற பாசத்தை  அடைந்தாள் ஹரி ஹரி
ബാലന്‍ എന്ട്ര പാശത്തയ് അടൈന്താള്‍ ഹരി ഹരി
திருடன் இந்த கிருஷ்ணன் என்று சொல்லீ ஹரி ஹரி
തിരുടന്‍ ഇന്ത കൃഷ്ണന്‍ എന്രു ഹരി ഹരി

சிட்சிக்க வேணும் என்று நினைத்தால் ஹரி ஹரி
ശിക്ഷിക്ക വേണും  എന്രു നിനൈത്താള്‍ ഹരി ഹരി
 
உரலுடனே உன்னை அணைத்து  கட்ட ஹரி ஹரி
ഉരളുടനെ ഉന്നൈ അണയ്ത്തു കട്ട ഹരി ഹരി
இரு விரல் கடை குறைய கண்டாள் ஹரி ஹரி
ഇരുവിരല്‍ക്കിടയ് കുറയ കണ്ടാള്‍ ഹരി ഹരി

தள்ளாடி  அன்னையை போல் நடந்தே ஹரி ஹரி
തള്ളാതി അന്നൈയയ് പോല്‍ നടന്തേ ഹരി ഹരി

ஆனை கையிற்றை கொணர்ந்து பிணைத்தாள் ஹரி ஹரி
ആനി കയിട്രൈ കൊണര്‍ന്തു പിണയ്ത്താല്‍ ഹരി ഹരി

தாமோதரா உன்னை கட்டி  கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
ദാമോദരാ ഉന്നൈ കട്ടി കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി

தன் வேலைக்கு போனாள்  ஹரி ஹரி
തന്‍ വേലയ്ക്ക് പോനാള്‍ ഹരി ഹരി

உரலுடனே  தவழ்ந்து  உருண்டு கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
ഉരലുടനെ തവഴ്ന്തു ഉരുണ്ടു കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി

உயர்ந்த  மருத மரத்தை உடைத்தீர் ஹரி ஹரி

ഉയര്‍ന്ത മരുത മരത്തയ് ഉടയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

நள கூபரர்கள் எழுந்து உன்னை துதிக்க ஹரி ஹரி
നള കൂബരര്കള്‍ എഴുന്തു ഉന്നൈ സ്തുതിക്ക ഹരി ഹരി

நன்மையுடன் நற்கதி அளித்தீர் ஹரி ஹரி
നന്മൈയുടന്‍  നല്‍ഗ്ഗതി അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

மருதமரம் முறிந்து விழ கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
മരുതമരം മുറിന്തുവിഴ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
மாதாவும் தான் பயந்து வந்தாள் ஹரி ஹரி
മാതാവും താന്‍ ഭയന്തു വന്താള്‍ ഹരി ഹരി

அர்ஜுன வ்ருக்ஷன்களை பார்த்தாள் ஹரி ஹரி
അര്‍ജുന വൃക്ഷങ്കളയ് പാര്‍ത്താള്‍ ഹരി ഹരി

அதன் அடியில் நீ விளையாட  கண்டாள் ஹரி ஹரி
അതനടിയില്‍ നീ വിളയാട കണ്ടാള്‍ ഹരി ഹരി

தந்தை நந்தர் வந்து பார்த்தே  ஹரி ஹரி
തന്തൈ നന്ദര്‍ വന്ത് പാര്‍ത്തേ ഹരി ഹരി
தழுவி உம்மை அணைத்து சென்றார் ஹரி ஹரி
താഴുവി ഉമ്മയ് അണയത്ത് ചെന്ട്രാര്‍ ഹരി ഹരി

பாலனுக்கு  திருஷ்டி சுத்தி  போட்டார் ஹரி ஹரி
ബാലനുക്ക് ദൃഷ്ടി ചുറ്റി പോട്ടാര്‍ ഹരി ഹരി

பால் லீலை தனை கண்டு பயம் தெளிந்தார்  ஹரி ஹரி
ബാല ലീലയ് തനയ് കണ്ടു ഭയം തെളിന്താര്‍ ഹരി ഹരി

அன்புடைய தந்தை தாய் மகிழ ஹரி ஹரி
അന്പുടയ തന്തൈ തായ് മകിഴ ഹരി ഹരി
அங்காடி பழம்  வாங்க வந்தீர் ஹரி ஹரி
അങ്ങാടി പഴം വാങ്ക വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அங்கையின்  ஜம்பூ பழம் கொண்டீர்  ஹரி ஹரி
അങ്കയിന്‍ ജംമ്പൂ പഴം കൊണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി
அவள்  மகிழ பாக்கியம் அளித்தீர் ஹரி ஹரி
അവള്‍ മകിഴ ഭാഗ്യം അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
ஆறாம் வயது முதல் கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
ആറാം വയത് മുതല്‍ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി

அழகாய் பசு மேய்க்க போனீர் ஹரி ஹரி
അഴകേ പശു മെയ്ക്ക പോനീര്‍ ഹരി ഹരി

கோபியர் வீடெல்லாம் சென்றீர் ஹரி ஹரி
ഗോപിയര്‍ വീടെല്ലാം ചെന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
வெண்ணை பால் தயிர் உண்டீர் ஹரி ஹரி
വെണ്ണയ് പാല്‍ തയിര്‍ ഉണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

முத்தணிந்த கோபியர்கள் கூடி ஹரி ஹரி
മുത്തണിന്ത ഗോപിയര്കള്‍ കൂടീ ഹരി ഹരി
 
முறையிட்டு குறை சொன்னார் ஹரி ஹரி
മുറയിട്ടു കുറയ് ചൊന്നാര്‍ ഹരി ഹരി

துஷ்டனிவன்  என்று சொல்ல ஹரி ஹரி
ദുഷ്ടനിവന്‍ എന്രു ചോല്ല ഹരി ഹരി

பக்ஷமுடன் சிட்சிக்க பட்டார் ஹரி ஹரி
പക്ഷമുടന്‍ ശിക്ഷിക്ക പട്ടാര്‍ ഹരി ഹരി

கோபால பாலருடன் கூடி ஹரி ஹரி
ഗോപാല്‍ ബാലരുടന്‍ കൂടി ഹരി ഹരി

குழல் ஊதி விளையாடி களித்தீர் ஹரி ஹரி
കുഴല്‍ ഊതി വിളയാടി കളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

யமுனா நதிக்கரையில் ஆடி ஹரி ஹரி
യമുനാ നദിക്കരയില്‍ ആടി ഹരി ഹരി
இன்பமுடன் ததி அன்னம் உண்டீர் ஹரி ஹரி
ഇമ്പമുടന്‍ ദധി അന്നം ഉണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

தேனுகாசுரனை வதித்தீர் ஹரி ஹரி
ധേനുകാസുരനയ്‌ വധിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

தோழருடன் பானம் பழம் புசித்தீர் ஹரி ஹரி
തോഴരുടന്‍ പാനം പഴം ഭുജിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

துஷ்டர்களை சம்ஹரித்தீர் ஹரி ஹரி
ദുഷ്ടര്കളയ് സംഹരിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
இஷ்டர்களை காத்தீர் ஹரி ஹரி
ഇഷ്ടര്‍കളയ് കാത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
காளிங்கனின் முடியில் விளையாடி ஹரி ஹரி
കാളിന്ഗനിന്‍ മുടിയില്‍ വിളയാടി ഹരി ഹരി

கருணையுடன் அவன் உயிரை காத்தீர் ஹரி ஹரி
കരുനയുടന്‍ അവന്‍ ഉയിരൈ കാത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
கோவர்த்தன கிரியை தாங்கி ஹரி ஹரி
ഗോവര്‍ദ്ധന ഗിരിയൈ താങ്കി ഹരി ഹരി
கருணையுடன் மழை தடுத்து காத்தீர் ஹரி ஹரி
കരുനയുടന്‍ മഴൈ തടുത്തു കാത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
கோபிகைகள் சேலைகள் கொண்டே ஹரி ஹரி
ഗോപികകള്‍ ചെലൈകള്‍ കൊണ്ടെ ഹരി ഹരി

குளிர்ந்த புன்னை மரத்தில் ஒளிந்தீர் ஹரி ஹரி
കുളിര്ന്ത പുന്നയ് മരത്തില്‍ ഒളിന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
வேணு கானம் செய்து  ஹரி ஹரி
വേണു ഗാനം ചെയ്തു ഹരി ഹരി

விளையாடி  ஜல க்ரீடை செய்தீர்  ஹரி ஹரி
വിളയാടി ജല ക്രീഡയ് ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി

குழல் ஊதி கோபியரை மயக்கி ஹரி ஹரி
കുഴല്‍ ഊതി ഗോപിയരൈ മയക്കി ഹരി ഹരി

கோபாலா ராசக்ரீடை செய்தீர் ஹரி ஹரி
ഗോപാലാ രാസക്രീഡയ് ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി

கோவிந்தன் குணங்களை பாடி ஹரி ஹரி
ഗോവിന്ദന്‍ ഗുണങ്കളയ് പാടീ ഹരി ഹരി
கோபிகா கீதங்களாய் சொன்னார் ஹரி ஹரி
ഗോപികാ ഗീതങ്കളായ് ചൊന്നാര്‍ ഹരി ഹരി
குதிரை முக அசுரனை கொன்றீர் ஹரி ஹரி
കുതിരയ് മുഖ അസുരനൈ കൊണ്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
வியோமாசுரனை வதைத்தீர் ஹரி ஹரி
വ്യോമാസുരനൈ വതയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

மலை குகையில் பாலரை மீட்டீர் ஹரி ஹரி
മലയ് ഗുഹയില്‍ ബാലാരി മീട്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடி வந்தீர் ஹரி ஹரி
മകിഴ്ച്ചിയുടന്‍ വിളയാടി വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
அரிஷ்டன் என்ற  அசுரனை அழித்தீர் ஹரி ஹரி
അരിഷ്ടന്‍ എന്റ അസുരനൈ അഴിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அவனுடைய கர்வ்வத்தை ஒழித்தீர் ஹரி ஹரி
അവനുടയ ഗര്വ്വത്തയ് ഒഴിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
அக்ரூரர் வந்து அழைக்க கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
അക്രൂരര്‍ വന്ത് അഴിക്ക കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
அண்ணருடன் தேரேறி  சென்றீர்  ஹரி ஹரி
അണ്ണരുടന്‍ തേരേറി ചെനട്രീര്‍ ഹരി ഹരി

அக்ரூரர் துதித்திடவே ஹரி ஹரி
അക്രൂരര്‍ സ്തുതിത്തിടവേ ഹരി ഹരി

அணி ரத்தத்தில் அண்ணருடன் இருந்தீர் ஹரி ஹரி
അണി രഥത്തില്‍ അണ്ണരുടന്‍ ഇരുന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
காளிந்தி நதிக்கரையில் கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
കാളിന്ദി നദിക്കരയില്‍ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
காட்சியுள்ள விஸ்வரூபம் அளித்தீர் ஹரி ஹரி
കാക്ഷിയുള്ള വിശ്വരൂപം അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

ஆதியும் அநாதியும் ஆனீர் ஹரி ஹரி
ആദിയും അനാദിയും  ആനീര്‍ ഹരി ഹരി

அகில ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி யாவும் செய்தீர் ஹரி ஹரி
അഖില സൃഷ്ടി സ്ഥിതി യാവും ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பர்க்ருதி எனும் பெட்டகத்தில் இருந்து ஹரி ஹரி
പ്രകൃതി എനും പെട്ടകത്തില്‍ ഇരുന്തു ഹരി ഹരി
பிரம்மாவும் உன்னை துதித்தார் ஹரி ஹரி
ബ്രഹ്മാവും ഉന്നൈ സ്തുതിത്താര്‍ ഹരി ഹരി

மாயைக்கும் எட்டாத விஷ்ணு  ஹரி ஹரி
മായൈക്കും എട്ടാത വിഷ്ണു ഹരി ഹരി

முக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும் மூர்த்தி ஹரி ஹரி
മുഗ്ഗുണങ്കള്‍ പെറ്റിരുക്കും മൂര്‍ത്തി ഹരി ഹരി

மத்ஸ்யாவதாரம் எடுத்தீர் ஹரி ஹரி
മത്സ്യാവതാരം എടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

மனுவை பிரளயத்தில் காத்தீர் ஹரி ஹரி
മനുവയ്
പ്രളയത്തില്‍ കാത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
மது கைடப அசுரர்களை வதித்தீர் ஹரி ஹரி
മധു കൈടഭ അസുരര്കളയ് വതിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി     
மாயன்  மயக்கம்  ஒழித்தீர் ஹரி ஹரி
മായന്‍ മയക്കം ഒഴിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

ஹயக்ரீவ மூர்த்தியாய் நின்றீர்  ஹரி ஹரி
ഹയഗ്രീവ മൂര്തിയായ് നിന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി

அன்பர்களுக்கு உபதேசம் செய்தீர் ஹரி ஹரி
അന്പര്‍കള്ക്ക് ഉപദേശം ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി
 
கூர்மாவதாரம் எடுத்தீர் ஹரி ஹரி
കൂര്‍മ്മാവതാരം എടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

கிரி தாங்கி  அம்ருதம்  கடைந்தீர் ஹரி ஹரி
ഗിരി താങ്കി അമൃതം കടയ്ന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

வராஹாவதாரம் எடுத்தீர் ஹரி ஹரி
വരാഹാവതാരം എടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
விளையாட்டாய் அசுரனை வதித்தீர் ஹரி ஹரி
വിളയാട്ടായ് അസുരനൈ വതിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

நரசிம்மராய் தூணில் உதித்தீர் ஹரி ஹரி
നരസിംഹമായ് തൂണില്‍ ഉദിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി  
நடுங்க இரணியனை பிளந்தீர் ஹரி ஹரி
നടുങ്ക  ഹിരണ്യനൈ പിളന്തീര്‍ ഗര് ഹരി

வாமனனாய் வந்து உதித்தீர் ஹரி ஹரி
വാമനനായ് വന്ത് ഉദിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
மாபலியை வஞ்சித்து போட்டீர்  ஹரி ஹரி
മാബലിയയ് വഞ്ചിച്ചു പോട്ടീര്‍ ഹരി ഹരി
பரசுராமநாய்  பிறந்தீர் ஹரி ஹரி
പര്ശുരാമാനായ് പിറന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பகைத்த அரசர்களை வதித்தீர் ஹாரி ஹரி
പകൈത്ത അരശര്കളയ് വതിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
தசரதருக்கு  மைந்தனாய் வந்தீர் ஹரி ஹரி
ദശരഥനുക്കു മൈന്തനായ് വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
தம்பியர்களுடன் கூட பிறந்தீர் ஹரி ஹரி
തമ്പിയര്കള്‍ കൂട പിറന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
தர்மம் தழைத்து ஒங்க  ஸ்ரீ ராமா  ஹரி ஹரி
ധര്‍മ്മം താഴൈത്ത് ഓങ്ക ശ്രീ രാമാ ഹരി ഹരി
சத்தியத்தை நிறைவேற்றி நின்றீர்  ஹரி ஹரி
സത്യത്തയ് നിറവേറ്റി നിന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി

கொடியவளாம் தாடகையை முடித்தீர் ஹரி ஹரி
കൊടിയവളാന താടകയൈ മുടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
கௌசிகரின் யாகத்தை காத்தீர் ஹரி ஹரி
കൌശികരിന്‍ യാഗത്തയ് കാത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

மாரீசனை கடலில் தள்ளி ஹரி ஹரி
മാരീചനയ് കടലില്‍ തള്ളി ഹരി ഹരി

மகா முனிவரின்  யாகம் முடித்தீர் ஹரி ஹரி
മഹാ മുനിവരിന്‍ യാഗം മുടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அகலிகையின் சாபம் துடைத்தீர் ஹரி ஹரி
അഹല്യയിന്‍ ശാപം തുടയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அவள் ஜன்மா  ஈடேற்றி  போட்டீர்  ஹரி ஹரி
അവള്‍ ജന്മാ ഈടേറ്റി പോട്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

ஜனகரிடமிருந்த வில்லை ஒடித்தீர் ஹரி ஹரி
ജനകരിടമിരുന്ത വില്ലയ് ഒടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சீதையை மாலையிட்டு வந்தீர் ஹரி ஹரி
സീതയൈ മാലയിട്ടു വന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பரசுராமன் வில்லை முறித்தீர் ஹரி ஹரி
പരശുരാമന്‍ വില്ലി മുരിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பலத்துடனே  அவர் தபஸை அடைந்தீர் ஹரி ஹரி

ബലത്തുടനെ അവര്‍ തപസയ് അടൈന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பித்ரு வாக்கியம் நிறைவேற்ற ராமா ஹரி ஹரி
പിത്രുവാക്യം  നിറവേറ്റ രാമാ ഹരി ഹരി
பதினாலு வருடம் வனம் போனீர் ஹரி ஹரி
പതിനാലു വര്‍ഷം വനം പോനീര്‍ ഹരി ഹരി

தண்டக வனம் சென்ற ராமா ஹரி ஹரி
ദണ്ഡക വനം ചെന്റ്രു രാമാ ഹരി ഹരി

சூர்ப்பணகையை பங்கம் செய்தீர் ஹரி ஹரி
ശൂര്‍പ്പണഖയൈ ഭംഗം ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சந்நியாசி ராவணன் வந்து  ஹரி ஹரி
സന്ന്യാസി രാവണന്‍ വന്ത് ഹരി ഹരി

ஜானகியை சிறை எடுத்து போனான் ஹரி ஹரி
ജാനകിയയ് ചിറയ് എടുത്തു പൊനാന ഹരി ഹരി

ஜடாயுவுக்கு  மோக்ஷம் கொடுத்தீர் ஹரி ஹரி
ജടായുവുക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சபரிக்கு முக்தி அளித்தீர் ஹரி ஹரி
ശബരിക്ക്‌ മുക്തി അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
சுக்ரீவன் தோழமையை கொண்டீர் ஹரி ஹரி
സുഗ്രീവന്‍ തോഴമയയ് കൊണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി
துடுக்கான வாலியை  முடித்தீர் ஹரி ஹரி
തുടുക്കാന വാലിയയ് മുടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அன்பான மாருதியும் தேடி ஹரி ஹரி
അന്പാന്‍ മാരുതിയും തേടി ഹരി ഹരി

சீதைக்கு கணையாழி தான் கொடுத்து வந்தார் ஹரி ஹரி
സീതയ്ക്കു കണയാഴി താന്‍ കൊടുത്തു വന്താര്‍ ഹരി ഹരി

சூடாமணி கண்டு ராமா ஹரி ஹரி
ചൂഡാമണി കണ്ടു രാമാ ഹരി ഹരി

சேதுவை கட்டி சென்றீர் ஹரி ஹரி
സേതുവയ് കടി ചെന്രീര്‍ ഹരി ഹരി
தசமுகனை குலத்துடன் கொன்றீர் ஹரி ஹரி
ദശമുഖനയ്‌ കുളത്ത്തുടന്‍ കൊന്നീര്‍ ഹരി ഹരി
சீதையை சிறை மீட்டு கொண்டீர் ஹரி ஹரி
സീതയൈ ചിറയ് മീറ്റ് കൊണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി
அன்புடைய கௌசல்யையும் மகிழ ஹரி ஹரி
അന്പുടന്‍ കൌസല്യയും മകിഴ ഹരി ഹരി

அயோத்திக்கு அரசனாய இருந்தீர் ஹரி ஹரி
അയോധ്യക്ക് അരശനായ് ഇരുന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பலராம கிருஷ்ணனாய் பிறந்தீர் ஹரி ஹரி
ബലരാമ കൃഷ്ണനായ്‌ പിറന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பார்த்தனுக்கு சாரதியாய் அமர்ந்தீர் ஹரி ஹரி
പാര്‍ത്ഥനുക്ക് സാരഥിയേ അമര്ന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பொல்லாத அசுரர்களை குறைத்தீர் ஹரி ஹரி
പോല്ലാത അസുരര്‍കളയ് കുറയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

பூதேவி பாரம் குறைத்தீர் ஹரி ஹரி
ഭൂദേവി ഭാരം കുറയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பார்த்தனுக்கு தத்துவம் உணர்த்திநீர் ஹரி ஹரி
പാര്‍ത്ഥനുക്ക് തത്വം ഉണര്ത്തിനീര്‍ ഹരി ഹരി

பாரத போரை முடித்தீர் ஹரி ஹரி
ഭാരത പോരയ് മുടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
 
மகிழ்ச்சியுடன் அக்ரூரர் துதிக்கவே கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
മകിഴ്ച്ചിയുടന്‍ അക്രൂരര്‍ സ്തുതിക്കവേ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
மதுரா நகரம் அடைந்தீர் ஹரி ஹரி
മധുരാ നഗരം അടയ്ന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

வணங்காத வண்ணானை வதைத்தீர்  ஹரி ஹரி
വണങ്ങാത്ത വണ്ണാനയ്‌ വതയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

வஸ்த்ரங்களை வழங்கி நின்றீர் ஹரி ஹரி
വസ്ത്രങ്ങളയ് വഴന്ഗി നിന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
மலர் மாலை அளித்த நம்பிக்கு ஹரி ஹரி
മലര്‍ മാലൈ അളിത്ത നമ്പിക്കു ഹരി ഹരി

வைகுண்ட பதவியை கொடுத்தீர் ஹரி ஹரி
വൈകുണ്ഠ പദവിയൈ കൊടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
பரிமள சந்தனங்கள் பூசி ஹரி ஹரி
പരിമള ചന്ദനങ്ങള്‍ പൂശി ഹരി ഹരി
பரிவுடன் கூனலையும் நிமிர்த்தி  ஹரி ஹரி
പരിവുടന്‍ കൂനയും നിമിര്ത്തി ഹരി ഹരി  
த்ரிவக்ரையை மனம்  மகிழ செய்தீர் ஹரி ஹரி
ത്രിവക്രയയ് മനം മകിഴ ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി

சேணியன் நல்லாடை அணி  தந்தான் ஹரி ஹரி
ചെണിയന്‍ നല്ലാടയ് അണി തന്താന്‍ ഹരി ഹരി
அண்ணருடன் வாங்கி  அணிந்தீர்  ஹரி ஹரி
അണ്ണരുടന്‍ വാങ്കി അണിന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

அன்புடனே பதவி  அளித்தீர்  ஹரி ஹரி  
അന്പുടനെ പദവി അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
குவலய பீடத்தை  கண்டீர் ஹரி ஹரி
കുവലയപീഠത്തയ് കണ്ടീര്‍ ഹരി ഹെയര്‍ 

கொன்று  மத வீரம் குலைத்தீர் ஹரி ஹரி
കൊന്നു മദ വീര്‍ കുലയ്ത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

சாணூரன் முஷ்டியை தள்ளி  ஹரி ஹரி
ചാണൂരന്‍ മുഷ്ടിയയ് തള്ളി ഹരി ഹരി

தமயனுடன் கூடி ஜெயித்தீர் ஹரி ஹரி. 
തമയനുടന്‍ കൂടി ജയിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

கம்சன் மஞ்சத்தில்  குதித்தீர் ஹரி ஹரி

കംസന്‍ മഞ്ജത്തില്‍ കുതിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി

கிரீடம் சிதறி விழ கொன்றீர்  ஹரி ஹரி
കിരീടം ചിതറി വിഴ കൊന്നീര്‍ ഹരി ഹരി
 
எட்டு பேர் தம்பியர்கள்  கிட்ட வர ஹரி ஹரி
എട്ടു പേര്‍ തമ്പിയര്കള്‍ കിട്ട വര ഹരി ഹരി
ராமரின்  ஆயுதத்தால் மடித்தீர்  ஹரி ஹரி
രാമരിന്‍ ആയുധത്താല്‍ മടിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
அண்ணருடன் கூடி கிருஷ்ணா  ஹரி ஹரி
അണ്ണരുടന്‍ കൂടി കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
அன்னை தந்தை அடி வணங்கி நின்றீர் ஹரி ஹரி
അന്നൈ തന്തൈ അടി വണങ്ങി നിന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
தந்தை தாய் சிறை நீக்கி ஹரி ஹரி
തന്തൈ തായ് ചിറയ് നീക്കീ ഹരി ഹരി
ஜயமுடன் அவர்களுடன் இருந்தீர் ஹரி ஹரி
ജയമുടന്‍ അവര്കലുടന്‍ ഇരുന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
வசுதேவனும் தேவகியும்  மகிழ்ந்தே ஹரி ஹரி
വസുദേവനും ദേവകിയും മകിഴ്ന്തേ ഹരി ഹരി 
மைந்தர்களை தழுவி அணைத்து ஹரி ஹரி
മൈന്തര്കളയ് തഴുകി അണയ്ത്തു ഹരി ഹരി
தாயார் தழுவியே முத்தமிட்டு ஹரி ஹரி
തയാര്‍ തഴുവിയേ മുത്തമിട്ടു ഹരി ഹരി
தன்னுடைய  சோகம்  தணிந்தாள் ஹரி ஹரி
തന്നുടയ ശോകം തണിന്താള്‍ ഹരി ഹരി

யசோதையுடன் நந்தரையும் போற்றி  ஹரி ஹரி
യശോദയുടന്‍ നന്ദനയും പോറ്റി ഹരി ഹരി
சொந்தமுடன் கோகுலத்தில் சேர்ந்தே ஹரி ஹரி
സ്വന്തമുടന്‍ ഗോകുലതിന്‍ ചേര്‍ന്തേ ഹരി ഹരി
யசோதை வாஞ்சயினால் கிருஷ்ணா  ஹரி ஹரி
യശോദയ് വാന്ജയിനാല്‍ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
இருவருக்கும் மைந்தராய் இருந்தீர்  ஹரி ஹரி

ഇരുവരുക്കും മൈന്തനായ് ഇരുന്തീര്‍ ഹരി ഹരി

சொந்தமுள்ள மைந்தருக்காக  தந்தாய் ஹரி ஹரி
സ്വന്തമുള്ള  മൈന്തരുക്കാക് തന്തായ് ഹരി ഹരി
சிறப்புடனே ஹோமங்கள் செய்தீர்  ஹரி ஹரி
ചിറപ്പുടനെ ഹോമങ്ങള്‍ ചെയ്തീര്‍ ഹരി ഹരി
மகரிஷிகள் அந்தணர்கள் மகிழ  ஹரி ஹரி
മഹര്‍ഷികള്‍ അന്തണര്കള്‍ മകിഴ ഹരി ഹരി

வரிசையுடன் தனம் வழங்கி வந்தார்  ஹரி ஹரி
വരിശയുടന്‍ ധനം വഴങ്ങി വന്താര്‍ ഹരി ഹരി

உக்ரசேன ராஜாவை  அழைத்தே  ஹரி ஹரி
ഉഗ്രസേന രാജാവയ് അഴൈത്തെ ഹരി ഹരി
உரிமையுடன் ராஜ்ஜியத்தை அளித்தீர் ஹரி ஹரி
ഉരിമയുടന്‍ രാജ്യത്തെ അളിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
ஸாந்தீப முனிவருடன் சென்றீற் ஹரி ஹரி
സാന്ദീപ മുനിവരുടന്‍ ചെന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
சகல வித்யயும் கற்று கொண்டீர்  ஹரி ஹரி
സകല വിദ്യയും കട്ട്രു കൊണ്ടീര്‍ ഹരി ഹരി

பாஞ்சஜனை கொன்று  கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
പാഞ്ചജനയ് കൊന്ന് കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി
பாஞ்சஜன்ய  சங்கை அடைந்தீர்  ஹரி ஹரி
പാഞ്ചജന്യ ശംഖയ് അടയ് ന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
காலன் யம தர்ம்மனிடம்  சென்றீர்  ஹரி ஹரி
കാളന്‍ യമ ധര്മ്മനിടം ചെന്ട്രീര്‍ ഹരി ഹരി
குரு ஸுதனை மீட்டு  கொடுத்தீர்  ஹரி ஹரி
ഗുരു സുതനയ് മീട്ടു കൊടുത്തീര്‍ ഹരി ഹരി
உத்தவரை உபசரித்துஅனுப்பி  ஹரி ஹரி
ഉദ്ധവരയ് ഉപച്ചരിത്ത് അനുപ്പി ഹരി ഹരി
குற்றமற்ற கோபியர்க்கு சொன்னீர்  ஹரி ஹரி
കുറ്റമറ്റ ഗോപിയര്‍ക്കു  ചോന്നീര്‍ ഹരി ഹരി
கோபியர்கள் உத்தவரை கண்டு ஹரி ஹரி  
ഗോപിയര്കള്‍ ഉദ്ധവരയ് കണ്ടു ഹരി ഹരി
கிருஷ்ணனை கொண்டாடி இருந்தாள் ஹரி ஹரி
കൃഷണനയ് കൊണ്ടാടി ഇരുന്താര്‍ ഹരി ഹരി
சிசுபாலன் கர்வம் அடக்கி  ஹரி ஹரி
ശിശുപാലന്‍ ഗര്‍വ്വം അടക്കി ഹരി ഹരി
ருக்மணியை அடைந்தீர்  ஹரி ஹரி
രുഗ്മിണിയയ് അടൈന്തീര്‍ ഹരി ഹരി
அஷ்டலக்ஷ்மியுடன் கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி
അഷ്ട ലക്സ്മിയുടന്‍ കൃഷ്ണാ ഹരി ഹരി

அழகாய்  துவாரகையில் வசித்தீர் ஹரி ஹரி

അഴകായ് ദ്വാരകയില്‍ വസിത്തീര്‍ ഹരി ഹരി 

No comments: