Saturday, May 27, 2017

Kanini Kavacham The armour to the computer

கணினி கவசம்
Kanini  Kavacham
The armour   to the computer

By
Sri kunjumani

Translated by
P.R.Ramachander

(Got the  very impressive original from a Whatsapp   group.  This is written by Sri Kujumani 8 years back in  http://creative.sulekha.com/computer-shield-kanini-kavacham_453874_blog )


துதிப்போர்க்கு தொங்குதல்போம் வைரஸ்போம்-நெஞ்சில்
பதிப்போர்க்கு பிராட்பேண்ட் களிப்பேற்றும்
கீபோர்டு விரைந்தோடும் அனுதினமும் கணினி சிஸ்ட கவசமதனை
பின்னிப்பெடலெடுத்த பில்கேட்ஸ்தனை
உன்னிப்புடன் நெஞ்சே குறி!

THuthipporkku  thonguthal pom , virus pom  -nenjil,
Pathipporkku   broad band  kalippethrum,
Key board  viranthodum , anudhinamum   kanini   systa  kavachamathanai ,
Pinni pedaledutha  Bill gates  thanai,
Unippudan   nenje kuri

Hanging would  disappear  to those who pray  , Virus   would disappear,
To those   who learn it by heart , broad band  would give more pleasure
Key board  would  move fast , to those   who daily  pray  using,
The armour of computer  , the mind  would  concentrate sincerely
On Bill  gates   who  made   the  computer  possible.

காக்க காக்க கம்ப்யூட்டர் காக்க
அடியேன் சிஸ்டம்  அழகுவேல் காக்க
வின்டோசைக் காக்க வேலன் வருக
கனெக்ஷன் கொடுத்து கனகவேல் காக்க

Kaakaa kakka  computer Kaakka  ,
Adiyen system  Azhagu vel  Kaakka ,
Windowsai kaakkka   velan varuga  ,
Connection koduthu  kanakavel Kaakka

Protect and protect  , let computer  be protected,
Let my system be protected  by the  pretty Vel,
Let Lord  Subrahmanya   come and protect windows,
Let The Gold  Vel give   connection and then protect.

இன்டெர்நெட் தன்னை இனியவேல் காக்க
பன்னிருவிழியால் பாஸ்வேர்ட் காக்க
செப்பிய வால்யூம் செவ்வேல் காக்க
வீடியோ ஆடியோ வெற்றி வேல் காக்க

Internettaye  iniya vel kaakka  ,
Panniruvizhiyaal   password  Kaakka,
Cheppiya  volume   chevvel Kaakka,
Video audio  vetrivel  Kaakka

Let the sweet Vel protect  the internet,
Let him protect  the password   using his twelve eyes,
Let the red Vel  protect the  Volume of speech,
Let the victorious Vel protect   the video and Audio,

முப்பத்திரு ஃபைல் முனைவேல் காக்க
வைரஸ் வாராமல் வைரவேல் காக்க
சேவிங் தன்னை செந்தில் வேல் காக்க
எக்ஸ்டர்நல் மோடம் எதிர் வேல் காக்க

Muppathiru file  Munai Vel Kaakka,
Virus  varaamal  vaira vel kaakka,
Saving  Thannai   chendhil vel Kaakka,
External modem  yethrvel  kaakka

Let the sharp  vel protect the thirty two   files,,
Let the  diamond vel prevent the  Virus from coming,
Let the Vel of thiruchendhur protect   all that I saved,
Let  The echo like  Vel  protect   the  External modem.

பில்ட் இன்மோடம் பிரிய வேல் காக்க
ஈமெயில் தன்னை இணையவேல் காக்க
மவுசை மகேசன் மைந்தன் காக்க
எர்ரர் வாராமல் எழில் வேல் காக்க

Built in modem  Piriya Vel Kaakka,
E mail thannai   inaya  vel Kaakka,
Mousai  Mahesan maindhan Kaakka,
Error varaamal yezhil   vel kaakka

Let the Vel that I like protect  the built in modem,
Let the combined  Vel protect  the  e mail,
Let the son of Lord Shiva  protect my mouse ,
Let the  pretty Vel prevent   errors   from coming.

அடியேன் ப்ரின்டர் அமுதவேல் காக்க
எக்ஸ்ப்ளோரரை ஏரகத்தான் வேல் காக்க
அடியேன் ப்ரௌஸ் செய்கையில் அயில் வேல் காக்க
அல்லல் படுத்தும் அடங்கா எரர்கள்
நில்லாதோட நீ எனக்கருள்வாய்

Adiyen  Printer  amudha vel kaakka  ,
Explorerai   yerakathaan Vel Kaakka  ,
Adiyen browse cheigayil ayil Vel Kaakka  ,
Allal paduthum    adanga errogal,
Nillathu oda  nee   yenakku    arulvai.

Let the  nectar like vel protect my printer,
Let   the world of God Muruga   protect  the explorer,
Let the sharp  Vel protect me    when I browse,
Let the errors     that give   me trouble,
Be made to run away  by your blessing.

ஹாங் ப்ராப்ளமும்
ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ராபளமும்
என் பெயர் சொல்லவும்
இடி விழுந்தோடிட

Hang problevum,
Hard disk  problevum,
Un peyar chollavum  ,
Idi Vizhunthu odida.

If I tell your name  ,
Let the problem of hanging ,
And the problem of Hard disk,
Run away after  a thunder  falls on them.

ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தை
அலறவே வைத்திடும்
ஃப்ளக்சுவேஷன் பவர் சார்ஜுகளும்
வாட்டம் விளைக்கும் வோல்ட்டேஜுகளும்
அடியேனைக் கண்டால் அலறி கலங்கிட

Operating systathai,
Alarve   vaithidum  ,
Fluctuation   pavar charjukalum,
Vaattam  vilaikkum   voltejukalum,
Adiyenai kandaal   alari Kalangida

Let   the power  charges  ,
Which would make  the operating system shout  .
And the volages which make   them weak,
Become scared   and confused  on seeing me.

பிரிண்டர் சற்றும் பிழையாதிருக்க
பேப்பர் ஃபீடிங் சூப்பராய்த் திகழ
மை சப்ளை செய்யும் காட்ரிட்ஜ் தன்னை
மைய நடனம் செய்யும் மயில் வாகனனார் காக்க

Printer chathum  pizhayadhirukka,
Paper  feeding  sooparai  thigazha ,
Mai supply   cheyyum   cartridge  thannai,
Mayya  nadanam   cheyyum  mayil vaagnaanaar  Kaakka.

Let the God who rides  on a    which dances  greatly  ,
Protect  the Cartridge  which supplies ink,
So that  printer  does not ever make mistakes ,
And the paper   is fed  in a superior way. 

மூவாகல் மூர்க்கம் செய்யும்
மவுஸ் என்கை பட்டதும் ஸ்மூத்தாக
நகர நீ எனக்கருள்வாய்
கிர்ரு, கிர்ரு, கிரு, கிரு என
டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் டெலிபோன்களை
போட்டதும் கனெக்ட் ஆக புனிதவேல் காக்க

Move aagal moorkam cheyyum,
Mouse  in kai pattathum   smoothaaka ,
Nagara  nee yenakku  Arulvai,
Kirru , Kirru Kiru , KIru  yeana ,
Diconnect  aagum  telephongalai,
Pottathum   connect aaga  Punitha  vel Kaakka

Please  bless  me so the  mouse,
Which does not move properly , moves,
Smoothly  as soon as I touch it,
Let the holy Vel  protect so that  ,
The telephone which  gets disconnected ,
Making sounds like Kiru , Kiru  ,
Gets connected  as soon I  switch it on.

கன்னா பின்னாவென்று வரும்
கமான்ட் இன்டட் ரெப்டுகளை
கந்தன் கைவேல் காக்க

Kanna pinna    vendru varum,
Command  interreputukalai,
Kandhan kai vel kaakka.

Let the Vel in the hand of Skandha,
Protect the command interrupts  ,
Which come  often and without reason.

அல்லல் படுத்தும் அடங்கா பசங்களும்
பந்துகள் ஆடும்பாலர் பட்டாளமும்
மானிட்டர் பக்கம் வந்து விடாமல்
என் பெயர் சொல்லவும் எகிறியே ஓட
ரேமும், ரோமும் மெமரியோடிருக்க
அனைத்து ஃபோர்டர்ஸீம்
ஆயுளோடு விளங்க
டௌன்லோடு, அப்லோடு டக்கராய்
விளங்கும் சிஸ்டம் பெற்று அடியேன்
சிறப்புடன் வாழ்க.
அலட்சியம் செய்யும் அலசியஸர்வீஸர்
அழைத்ததும் வந்திட அருள் நீ புரிவாய்

Allal  paduthum adangaa pasangalum,
Panthugal   aadum balar  pattalamum,
Monitor pakkam vanthu vidaamal,
Yen peyar chollvum  yegiriye  oda,
Ramum ROMum memoryodirukka,
Anaithu  portsum,
AAyulodu vilanga ,
Download upload takkarai ,
Vilangum system pethru adiyen,
Chirappudan Vaazhga ,
Alakshiyam cheyyum alasiya sarveesaar,
Azhathathum vanthida  nee  arul  purivai.

Let those troubling  boys who never get pacified,
And the army of Boys who play Ball,
Be prevented   from coming near the monitor,
And get scared   and run away as soon as they hear my name,
Let the RAM and ROM  be with sufficient memory  ,
Let all the ports   of the computer  have long life,
And let me get a system where  up load and Download ,
Are    carried  out in an efficient way, and  live in a great way,
Let the service people    who normally neglect,
Come as  soon as I summon them  and for these  you bless me.

ஷட்டௌன் தடங்கல்
சட்டென்று நீங்க
ஷண்முகன் நீயும் சடுதியில் வருக

Shut down thadangal  ,
Chattendru neenga,
Shanmugan neeyum   chauduthiyil varuga

Oh Shanmukha, Please come so that   the problems ,
During  shut down are   removed   immediately

கணினி சிஸ்டம் கவசம் இதனை
சிந்தை கலங்காது கேட்பவர்கள்,
படிப்பவர்கள் எந்நாளும் பாடாய்
படுத்தாத கணினியுடன் வேலை செய்வார்.
வாழ்க கணினி. வளர்க மவுஸ்.
சிரிக்க, சிரிக்க, கணினி சிஸ்டம் கேட்க.


Kanini  system Kavacham ithanai  ,
Chinthai kalangaathu  ketpavargal,
Padippavargal   , yennalum   paaadai,
Paduthaatha  kaniniyudan velai cheivaar,
Vaazga  Kanini  , valarga Mouse,
Chirikka chirikka  Kanini system ketkka

Those who read   this armour of computer ,
With  a concentrated   mind,
Those who read it
Would work  forever  with  the computer ,
That daily troubles you  ,
Hail computer, Hail mouse ,
For  laughing and Laughing   hear  this computer   system.
No comments: