Wednesday, May 3, 2017

Vairamuthu's magic with words

The Diamond words  of Vairamuthu(Diamond pearl)

Magic    with  words

வார்ததை ஜாலம்
By
Kavi Arasu  Vairamuthu

TRanslated by
P.R.Ramachander
(Vairamuthu (Vairamuthu Ramaswamy ) is a profound poet, a masterful lyricist, a versatile Novelist, an enlivening essayist, a spirited social enthusiast, a genius thinker and a Philanthropist whose words and works have empowered the youth to a great extent. He is a prodigy whose ingenious prowess has transformed and set a new trend in the Tamil Literary and Film entertainment arena.

I thank Hamsabai  Santhana Krishnan   for posting this   differential   sounding poem )

“Kill”  , “steal “  are  words heard  more in history,
“Hug” , “kiss”  ,  are words  heard  more by cots,
“Sleep little one” ,”little  rascal”  , words heard more by  cradles,
“when are   you getting married ?” Words  more heard by  a prostitute,
“Learn by rote” , “you would  never  improve”, words more heard in classrooms,
“”if there   is one more birth..”  words more heard in  public parks,
“See  the face for the last time” , words more heard  in  a cremation ground,
“I challenge you  , I take an oath  “ words more heard on public platforms,
“River of milk, river of honey” words more heard  by  voters during election,
“Please post a letter   without forgetting” words most heard  in railway platform during olden days
“Sir is taking bath” words  more heard   by phones,
“Father is angry”   words   more heard by children
“Please pardon us” words more heard by Europe,
“Could you not have  come yesterday?”  words more heard by one who gives loan,
“From now on , it is the will of God” , words more   heard in big hospitals,

Oh my god , Oh my God ,  no more such  words,
After   washing on the   same stone  , the colours of those  words have faded,
Let us now clean the cob webs   of each word.
We would now exchange    the position of these words,
Let us   put  more oxygen in each such word,
Let us first save  the word   from the life   and later save  the word from its meaning,
Taking in to consideration the length and breadth of words , let us  trim them,
Instead of telling “died”   , we would say , “he won over his life”,
Instead of telling “defeated” we would say  “the victory has   moved away”
Why do we need the word “enemy”  , we wold use “friend who keeps distance”.
WE would describe   the quarrel of a  couple as  “ violent   love”
If we see branches without leaf, we will say , “start of  the next spring”
When the pained body becomes ill, we will say  “ body is taking rest”
If ink falls on  a  white shirt, we will say  ,” White   is  surrounding the blue”
WE would call the sky which has lost the moon as  “ sky where  stars have grown”,
Let opposite of   words   get destroyed,
Let   the words of mediation  , get life,
WE will  pick new and new words and transplant in new field,
When the sour words change  , the   boring life also would change
Tamil Text

வைரமுத்துவின்   வைர வரிகள்,,
வார்ததை ஜாலம்,,,


கொல்' 'கொள்ளையடி'
சரித்திரம் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''தழுவு'' ''முத்தமிடு''
கட்டில்கள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''ஆராரோ'' ''சனியனே''
தொட்டில்கள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''உனக்கெப்போது கல்யாணம்?''
விலைமகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''உருப்போடு'' - உருப்படமாட்டாய்''
வகுப்பறைகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''இன்னொரு ஜென்மம்
என்றொன்றிருந்தால்''
பூங்காக்கள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''கடைசியாய் எல்லாரும்
முகம்பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்''
மயானங்கள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''சவால் விடுகிறேன் - சபதம் செய்கிறேன்'
மேடைகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
'பாலாறு - தேனாறு'
பொதுஜனம் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''மறக்காமல் கடிதம் போடு''
ரயிலடிகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''அய்யா குளிக்கிறார்''
தொலைபேசி அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
'அப்பா கோபமாயிருக்கிறார்'
குழந்தைகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
'தயவுசெய்து' - 'மன்னியுங்கள்'
ஐரோப்பா அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
''நேற்றே வந்திருக்கக் கூடாதா''
கடன் கேட்போன் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
'இனிமேல் ஆண்டவன் விட்ட வழி'
மருத்துவமனைகள் அதிகம் கேட்ட வார்த்தைகள்
போதுமடா சாமி!
போதும்! போதும்!
ஒரே கல்லில் துவைத்துத் துவைத்துச்
சாயம் போயின வார்த்தையின் நிறங்கள்
இனி ஒவ்வொரு சொல்லையும்
ஒட்டடை தட்டுவோம்
இனிமேல் வார்த்தைகளை
இடம் மாற்றிப் போடுவோம்
அத்தனை சொல்லிலும்
ஆக்சிஜன் ஏற்றுவோம்
வார்த்தை மாறினால்
வாழ்க்கை மாறும்
முதலில்
வாழ்க்கையிலிருந்து
வார்த்தையை மீட்போம்
பின்னர்
அர்த்தத்திலிருந்து
வார்த்தையை மீட்போம்
வாழ்வின் நீள அகலம் கருதி
வார்த்தைகளிலும் நாம்
மழித்தல் நீட்டல் செய்வோம்
மரித்தான் என்ற சொல்லை எறிந்து
வாழ்வை வென்றான் என்று புகழ்வோம்
தோல்வி என்னும் சொல்லைத் தொலைத்து
விலகி நிற்கும் வெற்றியென்றுரைப்போம்
எதிரி என்ற வார்த்தை எதற்கு?
தூரத்து நண்பன் சொல்லித் திளைப்போம்
சதிபதி இருவர் சண்டைகள் இட்டால்
முரட்டு அன்பென்று மொழிந்து பார்ப்போம்
இலைகள் கழிந்த கிளைகள் கண்டால்
அடுத்த வசந்த ஆரம்பம் என்போம்
நொந்த தேகம் நோயில் விழுந்தால்
உடம்பே கொள்ளும் ஓய்வென்றுரைப்போம்
வெள்ளைச் சட்டையில் மைத்துளிபட்டால்
மையைச் சுற்றிலும் வெண்மையென்போம்
நிலவைத் தொலைத்த வானம் என்பதை
விண்மீன் முளைத்த விண்வெளி என்போம்
எதிர்மறை வார்த்தைகள்
உதிர்ந்து போகட்டும்
உடன்பாட்டு மொழிகள்
உயிர் கொண்டெழட்டும்
பழைய வார்த்தைகள் பறித்துப் பறித்துப்
புதிய நிலத்தில் பதியன்போடுவோம்
புளித்த வார்த்தைகள் மாறும்போது
சலித்த வாழ்க்கையும்
சட்டென்று மாறும்No comments: